Čo chceš po sebe zanechať?

Čo chceš po sebe zanechať?

Život je krátky a každý z nás zomrie. Posledných 10 rokov ubehlo ako voda a ani nevieme ako. Podobným tempom môžu plynúť aj roky nasledovné. 

Pamätám si na svoje prvé myšlienky o smrti. Mal som asi 5 rokov, keď som si naplno uvedomil, že raz zomriem a neviem tomu nijako zabrániť. Vyvolalo to vo mne panický strach, ktorý musela utíšiť moja mama s tým, že „každý raz zomrie, tak to v živote chodí.”

Úvahy nad smrťou môžu vyvolávať skľučujúce pocity, ale zároveň v sebe nesú potenciál nás vnútorne posunúť.

Stoicizmus, antický filozofický smer, “využil” úvahy o smrteľnosti a poukazuje na to, že si máme vážiť súčasný život a prehlbovať vďačnosť za každý prítomný okamih.

Steve Jobs, zakladateľ spoločnosti Apple, tiež často rozjímal nad smrťou. Jeho prístup k smrti spočíval v tom, že ju mal vždy na zreteli, a to hlavne v situáciách, keď musel robiť dôležité rozhodnutia. Následujúci úryvok je z jeho známeho prejavu na Stanfordskej univerzite.

"Pomyslenie na to, že čoskoro zomriem, je najdôležitejší nástroj, aký poznám, keď potrebujem urobiť akékoľvek zásadné rozhodnutie v živote. Takmer všetko, všetky vonkajšie očakávania, pýcha, strach zo zosmiešnenia alebo neúspechu, sú tvárou v tvár smrti ničotné a ostáva len to, čo je dôležité. Pamätať si, že zomrieš, je ten najlepší spôsob ako sa vyhnúť strachu a pocitu, že máš čo stratiť. Už ste totiž nahí. Nie je dôvod neísť za tým, čo vám hovorí srdce."

V novej verzii Hlbiny sme predstavili 20 nových kariet. Téma smrtelnosti je taktiež súčasťou. 

 

Hlbina týždňa:

Predstav si svoj pohreb. Čo chceš aby odznelo v príhovore od tvojej najbližšej rodiny, kamarátov, kolegov či spolužiakov?

 

Toto cvičenie, ktoré odporúčame spracovať aj na papier a pravidelne sa k nemu vracať, nás môže efektívne navádzať počas nášho života správnym smerom. O akých tvojich charekterových vlastnostiach, prínosoch a úspechoch chceš aby tvoji najbližší na tomto imaginárnom pohrebe rozprávali?

Táto technika pochádza z bestselleru 7 návykov skutočne efektívnych ľudí od Stephen Covey.

Niekedy musíme začať premýšlaním o konci.

Andrej

Tento článok bol zasielaný ako newsletter všetkým odoberateľom. Budeme radi ak sa na newsletter prihlásiš aj ty.