Ako sa prebúdzal do svojho rána antický filozof?

Ako sa prebúdzal do svojho rána antický filozof?

Stalo sa vám niekedy, že ste sa ráno zobudili a povedali si:

„Dnes chcem existovať v plnosti svojho potenciálu?”

Nemusíte odpovedať.

Asi málokto sa ráno budí s takýmto jasným cieľom – existovať v súlade so svojim potenciálom. Zdá sa však, že antickí Gréci sa s podobnou ambíciou prebúdzali,
resp. o tom minimálne horlivo filozofovali.

Nikdy nezistíme, čo sa odohrávalo v mysli bežného antického Gréka, avšak skrze zachované písomné pramene máme aspoň malý vhľad do mysle gréckeho filozofa.
Ten nám zachoval okrem dlhých spisov aj nezvyčané slová a slovné spojenia, ktoré nemajú ekvivalent v iných európskych jazykoch a možno ani v samotnej gréčtine
už nie su také používané a bežné. Je to asi preto, že zanikol jav/koncept, ktorý pomenúvali.

Jedno také slovo je aj "arete". Toto slovko sa nedá preložiť doslova. Opisuje totiž pomerne komplexný jav, ktorý sa týka prístupu k životu. 

Arete je koncept života, v ktorom človek žije svoj plný potenciál. 

Arete opisuje život, v ktorom existujete a existujete nádherne – podľa vašej vlastnej definície úspechu, šťastia… v súlade s vašim vlastným potenciálom.

Myslíte si, že žijete arete? Žili antickí Gréci arete? To už nezistíme, každopádne im ale vďačíme za to, že vymysleli na tento spôsob života slovo. Rozjímajme nad arete. Osvojme si ho do našej slovnej zásoby, oživme ho a vdýchnime mu život.
Život v plnosti nášho potenciálu.