Ako hrať Hlbinu? Pravidlá

Pravidlá Hlbiny

Hlbina je vhodná pre menšiu skupinu do 10 ľudí, pre rodinu, pre pár prípadne aj do firmy pre podnetnejšie rozhovory a prehĺbenie vzťahu. Karty môžu používať ale aj jednotlivci a vytiahnuť si napríklad každý deň jednu. Nad vytiahnutou otázkou sa môžeme počas dňa zamýšľať, prípadne ju mať vyloženú na dubovom drevenom stojane vedľa kartičky s to-do listom na daný deň.
Hra nemá konkrétny cieľ alebo koniec, cieľom je dobrá konverzácia a zamyslenie. Hrajte v skupine tak dlho ako vás to bude baviť.

Pre Hlbinu sme vymysleli dva typy pravidiel.

1. Skupinová hra - Náhodné otázky


Začínajúci hráč si potiahne kartu a položí otázku (z karty) osobe sediacej po jeho ľavici. V prípade, že ide o kartu s otázkou a menšou, doplňujúcou otázkou, opýta sa spoluhráča najprv hlavnú otázku a až po jej zodpovedaní sa spýta doplňujúcu otázku, prípadne akúkoľvek inú, ktorá vám pri tom napadla.

2. Skupinová hra - Cielené otázky


Každý hráč si na začiatok potiahne toľko kariet, koľko je hráčov, plus tri navyše. Každému hráčovi (vrátane seba) pridelí jednu zo svojich kariet a zvyšné tri odloží naspäť do kopy. Po tom, ako si hráči navzájom vymenia karty, bude mať každý hráč v ruke svoju kartu a po jednej karte od každého spoluhráča.

Akčné karty

Pri každej hre sa môže určiť jedna osoba, ktorá bude zapisovať úlohy vyplývajúce z akčných kariet, ktoré ostatní dostali a majú ich splniť. Akčných kariet je až tretina zo všetkých 120 kariet. Ak nie je napísané inak, musí byť akčná karta splnená do týždňa. Táto určená osoba o týždeň po hre každému napíše a zistí, či splnil aktivitu, ktorú dostal. Touto osobou získajú ostatní hráči partnera, voči ktorému cítia istú zodpovednosť, aby aktivitu splnili.
Základom Hlbiny je otvoriť sa, ísť do hĺbky, počúvať so záujmom a splniť jednotlivé akčné karty. Niektoré akčné karty a otázky nás môžu dostať mimo komfortnú zónu, ale práve výpravy za jej hranice nám pomáhajú prežívať život naplno.
Hlbina je taká dobrá,
akú si ju sami urobíte.