Príbeh Hlbiny

Príbeh Hlbiny siaha hlboko do roku 2018, keď sme sa pri príležitosti jeho konca rozhodli usporiadať doma silvestrovský večierok. Zavolali sme známych aj menej známych priateľov, dovolili sa im zoznámiť, zabaviť, jesť a piť a tesne pred hodinou dvanástou sme každému položili jednu a tú istú otázku.

„Kedy si v tomto roku najviac cítil/a, že si?”

Celá miestnosť razom stíchla. Mlčanie predznamenávalo hlboký vnútorný brainstorm v duši každého prítomného. Spočiatku ostýchavé zdieľanie sa každou jednou odpoveďou menilo na čoraz silnejšie svedectvo. Hlboké svedectvo o tom, že podobné otázky majú v sebe veľkú silu, ktorá nás dokáže pritiahnuť späť k podstate. Späť k sebe.

Od toho Silvestra ubehla nejaká doba, ale rezonovanie otázky v nás stále prebývalo. Navyše, na povrch sa dostávali otázky nové, rovnako hlboké a sebaspoznávacie. A tak sme ich začali klásť a zodpovedať. Najprv iba v úzkom kruhu kamarátov či v rodine a zakaždým to viedlo k podnetnej diskusii. A pritom stačilo tak málo. Položiť obyčajnú nepatrnú „otázku“ a zrazu sa človek otvára. Spoznáva. Zbližuje.

Fascinovalo nás to.

Bol v tom však jeden háčik.

Rozhovory si vyžadovali veľa času, trpezlivosť a výstup mimo komfortnú zónu.

V zhone života sme upadli do jedného kolotoča a bola to až doba covidová, ktorá v nás vzbudila naliehavú potrebu opäť klásť otázky a ísť viac pod povrch. A tak sme ich opäť začali klásť, ale teraz už nielen sebe a známym.

Koncom roka 2020 sme vytvorili kartovú hru Hlbina, aby sa otázky dostali aj k vám, do vašich rodín a do vašich vzťahov. Aj do toho, ktorý máte sami so sebou.

Teraz, keď sme nútení spomaliť a byť... máme naozaj priestor reflektovať, viac sa zamýšľať nad tým, čo robíme, prečo to robíme a kam smerujeme. 

Nájsť si čas a viesť hĺbavé rozhovory už nie je teda otázka času, lebo toho teraz máme viac. Je to otázka vôle ísť do hĺbky a otvoriť srdce a myseľ.

Je to otázka, ktorú vás pozývame si zodpovedať.

Prečo je to dôležité?

No preto, aby sme tento život žili plnšie. A tiež preto, aby sme mali plnšie vzťahy.

Plnšie vzťahy vznikajú z plných a hlbokých rozhovorov.

Hlbina sa usiluje práve o to.

Z vlastnej skúsenosti a skúsenosti svojich rovesníkov sme hlavne počas roka 2020 a zvlášť v karanténe vnímali, že rozprávať sa tak skutočne a naozaj je paradoxne najťažšie práve s tými, ktorých máme radi, s ktorými žijeme, ktorí sú nám najbližší.

A čo vaši rodičia? Aký máte vzťah a ako spolu trávite čas?

Neradi zovšeobecňujeme, ale práve rok 2020 bol pre nás samotných veľmi hlbokým zrkadlom.

Uvedomili sme si, že viesť zmysluplný a osobný rozhovor s rodičmi bol často ten najtvrdší oriešok. Generácia našich rodičov (česť výnimkám) zvykne považovať za dobre strávený rozhovor práve taký, kde sa rozoberá všetko možné, od práce, politiky a životov druhých, len nie naše skutočné pocity a vzájomné vzťahy.

Odhaliť svoje najhlbšie presvedčenia pred sebou samým chce odhodlanie. Vyniesť tieto presvedčenia na povrch, štrukturovať ich do slov a ešte k tomu v prítomnosti druhých ľudí je priam (nad)ľudský výkon. A pritom je to tak ľudské.

Zdieľať sa, otvárať a zbližovať.

Nech vám je v tom Hlbina dobrým sprievodcom.

Žanet, Andrej, Adam

tvorba hlbiny, ako vznikla