Prečo sme vydali Blahobytie?

Prečo sme vydali Blahobytie?

Väčšina ľudí na svete, naprieč kontinentmi a kultúrami, priznáva, že byť šťastný je jedným z najdôležitejších cieľov v ich živote. 

Výskum naznačuje, že práca na tom, ako sa stať šťastnejším nielenže prinesie človeku lepší pocit, ale zvýši aj jeho energiu v práci a dokonca povedie k dlhšiemu životu.

Všetci si čoraz viac uvedomujú, aké dôležité je starať sa o svoju duševnú pohodu. V krízových situáciách je to však ťažké. Súčasná hospodárska a energetická kríza je podľa odborníkov na mentálnu pohodu horšia ako pandémia. Pri konfrontovaní s meniacim sa prostredím, nepredvídateľnými udalosťami a neustálym tlakom, sme biologicky nastavení na stresovú reakciu a to všetko má veľký dopad na naše zdravie a pracovné nasadenie.

A keďže v Hlbine obľubujeme otázky, položili sme si jednu a tú najdôležitejšiu: Ako to všetko zvládnuť a udržať sa mentálne zdravý... šťastný?

To bol predmet nášho bádania posledné mesiace.

Študovali sme poctivo a opierali sa najmä o najnovšie poznatky na poli pozitívnej psychológie.

Tá dnes už presvedčivo dokazuje, že šťastie (inak aj well-being) je zručnosť a dá sa naučiť.

o p a k u j e me: šťastie je voľba, je to možnosť a dá sa pestovať.

Toto poznanie sme nemohli nechať ležať v odborných knihách. Toto poznanie považujeme za zlomové v našom osobnom živote. Nič nás doposiaľ tak nenadchlo a neobohatilo ako poznanie, že šťastie, radosť, pohoda je sposob života, ktorý si môže každý do väčšej či menšej miery osvojiť.

Je len treba preto niečo urobiť. To niečo je niečo veľmi konkrétne. To niečo sme popísali ľudskou rečou, obyčajne, tak aby tomu rozumela naša mama, sestra, stredoškolák, vysokoškolák, manažérka, robotník, mladý, starý, chorý aj zdravý, skrátka každý jedinec v tejto spoločnosti.

Knihu sme nazvali veľmi príznačne, slovom, ktoré ešte neexistuje.

Volá sa BLAHOBYTIE.