Čo sa spýtať namiesto otázky „Ako sa máš?“

Čo sa spýtať namiesto otázky „Ako sa máš?“

Výskumy opakovane potvrdzujú, že kľúčom k šťastnému a úspešnému životu je vytváranie hlbokých vzťahov.

Tie nevzniknú len tak. Treba na ne mať čas. Venovať im pozornosť a záujem. Neostávať len pri otázke „Ako sa máš?“

Otázka „Ako sa máš?“ je bežný a zdvorilý spôsob, ako začať rozhovor alebo prejaviť o niekoho záujem. Avšak táto otázka je veľmi všeobecná a ľudia často zo zvyku odpovedajú jednoduchým „Mám sa dobre.“ alebo „Fajn, ujde to,“ aj keď sa tak v skutočnosti necítia.

Ak chceme nadviazať hlbšie vzťahy, je dobré skúsiť kombinovať túto otázku s inými otázkami a prejaviť skutočný záujem o osobu, s ktorou hovoríme.

Ak chcete získať úprimnú odpoveď a vytvoriť spojenie, položte človeku niektorú z týchto 18 otázok:

1. Aká myšlienka ti v tomto čase prichádza na um najčastejšie?

2. Žiješ v prítomnosti.

3. Hľadíš do budúcnosti? Čo vidíš?

4. Čo si dnes zažil/a?

5. Kde čerpáš energiu?

6. Ako si vstúpil do nového mesiaca?

7. Koľkokrát si sa stratila v čase?

8. Čo ťa vystrašilo, čo ťa rozosmialo, čo ťa dojalo a čo ťa zranilo?

9. Čo si sa naučil/a?

10. Čo staré si zanechal/a?

11. Čo ti leží na srdci, čo sa ti vznáša v mysli, čo ti tancuje pod rukami?

12. Kde vidíš nádej?

13. Kde cítiš lásku?

14. Čo si prekonal/a?

15. Čomu si podľahol/a?

16. S čím zápasíš?

17. Čo má tvoju pozornosť?

18. Pričom / prikom ju strácaš?

 

Viac podnetných a hlbokých otázok nájdete v našich konverzačných hrách Hlbina.