Dohoda o mlčanlivosti :)

Dohoda o mlčanlivosti :)

Dôvera a dôvernosť je dôležitým prvkom pri Hlbine a odpovedaní na jednotlivé otázky. Dobrá atmosféra a známi priatelia vytvárajú komfortnú chvíľu, pri ktorej sa človek môže naplno otvoriť, zdielať a stať sa zraniteľným. Rovnako následne opätujú túto otvorenosť a zraniteľnosť aj ostatní. 

Na to aby sme vám v tom trochu pomohli sme vytvorili jednoduchý dokument - Dohoda o mlčanlivosti alebo v angličtivne Non-disclosure agreement. Tento dokument si môžete stiahnuť, vytlačiť a pred hraním Hlbiny podpísať v skupine. Každý sa tak zaväzuje, že odpovede ostatných a všetky informácie, ktoré zazneli počas Hlbiny nebude bez súhlasu osoby, ktorá ich zdielala, šíriť ďalej na tretie osoby.

Jedná sa samozrejme skôr o humorné doplnenie Hlbiny, ale ktovie, možno to niektorým hráčom Hlbiny po podpise dokumentu pomôže viac zdielať a cítiť sa pohodlne. 

Prajeme vám príjemné a dôverné hranie :)

Link na stiahnutie dokumentu TU